Dva dni s didaktikou matematiky 2016

1. ročník konferencie Dva dni s didaktikou matematiky

Prvý ročník konferencie je za nami, konal sa 8. - 9. 9. 2016

Dokumenty na stiahnutie:

Zborník z konferencie (s ISBN) výjde do konca roka 2016 v elektronickej podobe a bude zostavený z týchto častí:

  • krátky príspevok 20 min (rozsah v zborníku 2-3 strany), maximálne 5 strán aj s prílohami,
  • dlhý príspevok 45 min (rozsah v zborníku 5-6 strán), maximálne 10 strán aj s prílohami,
  • workshop 45 min (rozsah v zborníku 5-6 strán), maximálne 10 strán aj s prílohami.

Pre autorov je pripravená šablóna na napísanie príspevku. Za obsahovú a jazykovú stránku článkov zodpovedajú autori. Svoje články posielajte do 2.11.2016 na adresu: kohanova (at) fmph.uniba.sk

1.ročníka konferencie sa zúčastnilo takmer 90 učiteľov a učiteliek matematiky z celého Slovenska, na mapke je vyznačené, odkiaľ jednotliví účastníci prišli. Dúfame, že o rok na mapke pribudnú špendlíky aj z ďalších častí Slovenska :)