Dva dni s didaktikou matematiky 2017

 2. ročník konferencie Dva dni s didaktikou matematiky

Oddelenie didaktiky matematiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave Vás pozýva na 2. ročník odbornej konferencie "Dva dni s didaktikou matematiky 2017 ".

Termín konferencie: 7. - 8. 9. 2017

Program konferencie na stiahnutie vrátane abstraktov - Kompletný program konferencie 

Zborník z konferencie (s ISBN) výjde do konca roka 2017 v elektronickej podobe a bude zostavený z týchto častí:

  • krátky príspevok 20 min (rozsah v zborníku 2-3 strany), maximálne 5 strán aj s prílohami,
  • dlhý príspevok 45 min (rozsah v zborníku 5-6 strán), maximálne 10 strán aj s prílohami,
  • workshop 60 min (rozsah v zborníku 5-6 strán), maximálne 10 strán aj s prílohami.

Pre autorov je pripravená šablóna na napísanie príspevku. Príspevky nám bude treba zaslať do 5.11.2017.

Programový a organizačný výbor:

Mária Slavíčková  (slavickova at fmph.uniba.sk)
Monika Dillingerová
Iveta Kohanová  
Peter Vankúš