Dva dni s didaktikou matematiky 2018

Prvé oznámenie o konferencii

Učiteľov matematiky pozývame na 3. ročník odbornej konferencie Dva dni s didaktikou matematiky, ktorá sa bude konať v dňoch 6. - 7. septembra 2018 na FMFI UK v Bratislave. Konferencia bude zameraná na prezentáciu osobných skúseností učiteľov s vyučovaním matematiky a výsledkov práce v rôznych oblastiach didaktiky matematiky, a to formou prednášok, vystúpení v sekciách a formou pracovných dielní, za účelom rozšírenia aktívnej komunity učiteľov matematiky, v ktorej sa stimuluje spolupráca medzi ZŠ, SŠ a VŠ.

Pozvané prednášky:

 • prof. RNDr. František Kuřina, CSc, Univerzita Hradec Králové
 • RNDr. Ľubomír Rybanský, PhD., Univerzita Konštantína filozofa v Nitre

Predbežný program konferencie už k dispozícii.

Prihlasovanie na konferenciu je možné prostredníctvom formuláru dostupného na: https://goo.gl/forms/8yYwg6yGxgm0hDKu2.

Prihlasovanie na konferenciu pre účastníkov

 • s príspevkom bude možné do 31.8.2018
 • bez príspevku bude možné do 3.9.2018.

Zborník z konferencie (s ISBN) výjde do konca roka 2018 v elektronickej podobe a bude zostavený z týchto častí:

 • krátky príspevok 20 min (rozsah v zborníku 2-3 strany),
 • dlhý príspevok 45 min (rozsah v zborníku 5-6 strán),
 • workshop 60 min (rozsah v zborníku 5-6 strán).

Pre autorov bude pripravená šablóna na napísanie príspevku. Príspevky nám bude treba zaslať do 15.10.2018, teda až po ukončení konferencie.

Rámcový časový harmonogram odborného programu:
6. september 2018, 10:00 - 17:00 registrácia, úvod, pracovné dielne, prednášky, vystúpenia v sekciách, od 18.00 spoločenské posedenie
7. september 2018, 8:30 - 15:30 pracovné dielne, diskusia, prednášky, vystúpenia v sekciách, záver

Konferenčný poplatok vo výške 20 EUR sa bude platiť na mieste a bude zahrňovať:

 • konferenčné materiály,
 • kávu a občerstvenie cez prestávky,
 • obed na oba konferenčné dni,
 • spoločenské posedenie 6.septembra.

Cestovné na konferenciu a ubytovanie hradí vysielajúca organizácia alebo účastník. Podrobnejšie informácie budú pribúdať priebežne.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Za programový a organizačný výbor
Mária Slavíčková